afb. Ronald Glaudemans, 27 mei 2004

Jankende hond

Noord VI-6

Deze hond zit met de voorpoten vastgebonden aan een boomstam en gooit de kop achterover om zijn ongenoegen hierover met gejank te onderstrepen. Het beeldje is een vrij nauwkeurige navolging van het middeleeuwse origineel, nu in Museum de Bouwloods. Alleen de lange staart keerde bij het negentiende-eeuwse ontwerp niet meer terug.
Ronald Glaudemans, 'De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan' (2004) 87
Afbeeldingen
  • 19 maart 2016
Artikelen
1931

Jan Mosmans

6. Luchtboog-beeldjes
De St Janskerk te 's Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1931) 306, afb. 205 nr. X
 
1985

C. Peeters

Luchtboogbeelden van het schip
N VI. 6. Vos of hond, met achterover geworpen kop, de voorpoten aan een boomstam gebonden. Mosmans X. Bouwloods nr. 272.
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 258
 
1989

A.M. Koldeweij

De expositie in de Bouwloods, verantwoording en catalogus
De Bouwloods ('s-Hertogenbosch 1989) 68, 70, 72-73
 
2015

Ronald Glaudemans

Jankende hond
Een wonderlijke klim (2015) 55
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Harry Boekwijt, Ronald Glaudemans en Wim Hagemans, De Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch (2010) 170, 179

Ronald Glaudemans, De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan (2004) 87

Ronald Glaudemans, De luchtboogbeelden op de Sint-Jan (2015) 55

Ronald Glaudemans, De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550 (2017) 363, 371

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 258 nr. N-VI-6

Tony Zeeuwe / Nik de Vries Hemelbestormers (1978) 60

n: vermelding in een voetnoot