afb. Ronald Glaudemans, 27 mei 2004

Hond met hoeven

Noord II-3

Dit hondachtig roofdiertje kreeg van de negentiende-eeuwse bedenkers poten met hoeven toebedeeld. Hij knabbelt dan ook lustig op zijn eigen achterpoot, iets dat ongetwijfeld een symbolische betekenis zal hebben. Het beeldje is met zekerheid niet gebaseerd op een middeleeuwse voorganger. Op oude tekeningen zijn hier twee elkaar omhelzende figuurtjes zichtbaar. Wellicht gaat het hier om een bewaard oud beeldje, dat vooralsnog nergens anders geplaatst kan worden. Het geeft een man weer, waarvoor op de luchtboog een dier heeft gezeten, waarvan alleen de achterpoten resteren.
Ronald Glaudemans, 'De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan' (2004) 70
Afbeeldingen
  • Onbekend
Artikelen
1931

Jan Mosmans

6. Luchtboog-beeldjes
De St Janskerk te 's Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1931) 307, afb. 206 nr. XXIV
 
1985

C. Peeters

Luchtboogbeelden van het schip
N II. 3. Roofdier met gespleten hoeven en knagend op eigen achterpoot.
De Sint Janskathedraal 's-Hertogenbosch (1985) 257
 
1989

A.M. Koldeweij

De expositie in de Bouwloods, verantwoording en catalogus
De Bouwloods ('s-Hertogenbosch 1989) 37, 72, 74
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Martien Coppens, 's-Hertogenbosch : Onder de ogen en bogen van de Sint-Jan (1984) 110

Martien Coppens, Gedachten in steen (1941) No. 97

Ronald Glaudemans, De 96 luchtboogfiguren op de Sint-Jan (2004) 70, 89

Ronald Glaudemans, De luchtboogbeelden op de Sint-Jan (2015) 40, 62

Ronald Glaudemans, De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550 (2017) 366

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 257 nr. N-II-3

Tony Zeeuwe / Nik de Vries Hemelbestormers (1978) 56

n: vermelding in een voetnoot