afb. Ernst van Mackelenbergh, Rosmalen

Cornelia

atelier: H. van der Geld, 1893
schenkers: F.C. Ummels en Cornelia Th.M. Ummels-Borzo
intentie: bij gelegenheid van hun zilveren bruiloft

125 Heiligenbeelden in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1984) 55
Koldeweij en Van der Vaart

36. Cornelia

2e - 3e eeuw?
martelares

55
125 Heiligenbeelden in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1984) 55
Artikelen
1984

A.M. Koldeweij en F.J. van der Vaart

De 125 beelden: ikonografie en heiligenlevens
125 Heiligenbeelden in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1984) 55
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nomina Benefactorum, qui insigne aliquod ornamentum dederunt Cathedrali (1856-1944) 17

Ronald Glaudemans, De Sint-Jan te 's-Hertogenbosch : Bouwgeschiedenis en bouwsculptuur 1250-1550 (2017) 152

Jan Mosmans, De St Janskerk te 's-Hertogenbosch (1931) 534

n: vermelding in een voetnoot