afb. 2010

Maria met kind

materiaal:
locatie: zuidtransept, topgevel
nummer: t7

Glaudemans

t7. Maria met kind

55
56
Noten
81.Hezenmans 1866, 117.
82.Peeters 1985, 256.
83.Peeters 1985, 256.
84.Bouwloods, inv.nr. 478.
Ronald Glaudemans, Het zuidtransept : Bouwhistorisch onderzoek 2007-2010 (2010) 55-56
Afbeeldingen
  • 2009
  • 2009
  • 2009
  • 2010
Literatuur en bronnenpublicaties

Harry Boekwijt, Ronald Glaudemans en Wim Hagemans, De Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch (2010) 124

Ronald Glaudemans, Het zuidtransept : Bouwhistorisch onderzoek 2007-2010 (2010) 55-56

J.C.A. Hezenmans, De St. Jans-kerk te 's Hertogenbosch (1866) 117

A.M. Koldeweij, De transeptportalen (1983) 25 (afb. 5)

n: vermelding in een voetnoot