afb. ca 1645

Waterpoort (noordelijk)

locatie: achter het Sint-Geertruikerkhof

Poort van de eerste ommuring. De noordelijke waterpoort, die zich achter het Sint-Geertruikerkhof bevond, is in 1976 opgegraven en gedocumenteerd.
De Moerasdraak (1999) 10