Waterpoorten

Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 14, 15, 43, 44, 45, 46, 54, 208, 232

n: vermelding in een voetnoot