afb.

Tweede ommuring 1351-1352

Volgens de 17e eeuwse geschiedschrijver Jacob van Oudenhoven besluit men in het midden van de dertiende eeuw tot een tweede uitleg van de stad. Koopaktes, daterend van 1351-1352 en betrekking hebbend op grond van de Vughterdijk, hebben een clausule die betrekking heeft op de toekomstige bouw van stadsmuren op dat gedeelte van de stad. Op 30 september 1352 is de uitleg zo ver gevorderd, dat het deel van de oude stadsmuur tussen de Orthen- en de Vughterpoort geen dienst meer doet. Acht poorters krijgen tegen betaling het recht om er huizen tegenaan te bouwen. Opvallend is, dat het stenen huizen moeten zijn, voorzien van harde dakpannen.
Kroniek van 's-Hertogenbosch