afb.

Toegangspoort St. Annaplaats

locatie: Hinthamerstraat, tussen nummers 17-19 en 21

Als u vanaf de Markt de Hinthamerstraat in loopt ziet u op een gegeven moment aan de rechterkant de St. Annapoort met daar achter de St. Annaplaats.
Zowel poort als plaats zijn overblijfsels van een kapel die was toegewijd aan de H. Anna. Deze kapel werd gebouwd door de gildenbroeders van de Broederschap van de H. Anna, na afbraak van de eerder bestaande kapel, die tot 1457 deel uitmaakte van het Oude Gasthuis.
In 1629, na de verovering van de stad door Frederik Hendrik, werd deze kapel in beslag genomen door de Waalse Gereformeerden voor de uitoefening van hun Godsdienst, en in 1816 gesloopt in verband met de bouw van een nieuwe kerk voor de Hervormde Gemeente.
Juist vanwege haar geschiedenis is deze plaats, door de "Vereniging Stille Omgang" gekozen voor de beeltenis van St. Anna te DrieŽn, de Heilige Moeder Anna samen met Maria en het kind Jezus, om de aloude Bidweg als Mariale Beeweg meer herkenbaar te maken.
Op 6 oktober 1985 werd het beeld officieel ingezegend.
Het is een St. Anna - zowel als een Mariabeeld en werd wederom vervaardigd door de Bossche beeldhouwer H. Suyskens.
www.stilleomgang.nl
Rijksmonument

Toegangspoort aan de Hinthamerstraat

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 8-9

n: vermelding in een voetnoot