afb. ca 1925

Toegangspoort Baselaarsklooster

locatie: Sint Jacobskerkhof

Men betrad het terrein van het Baselaarsklooster via een toegangspoort. Jarenlang is aangenomen dat deze poort behoorde tot het naburige, ten oosten van het klooster gelegen Deventhergasthuis.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat de poort bij het Baselaarsklooster hoorde. De poort laat een overgang zien tussen late gothiek en renaissance en is gemaakt uit geprofileerd hardsteen en baksteen. De zuiltjes met kapiteel en de wapendragende leeuw zijn van mergel.
De poort is nu opgeslagen in het depot van de Bouwhistorische en Archeologiesche Dienst.
Afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten gemeente 's-Hertogenbosch
Afbeeldingen

Onbekend