Pijnappelsche poort (1318 - 1723)

locatie: Hinthamereinde, hoek Sint Andriesstraatje

Waar de Hofstad en het Andriesstraatje het Hinthamereinde kruisen lag vroeger de Pijnappelspoort. Deze poort is evenals de hele Noordwal bij de grote stadsuitleg, dus na 1318 gebouwd. Ook in het Andriesstraatje heeft men de stadsmuur teruggevonden. Verzoeken van de Kring om de gevonden muurresten zichtbaar te maken in de nieuwbouw vonden geen gehoor. De poort verloor zijn functie toen het Hinthamereinde na 1500 ommuurd werd, en is in 1723 wegens bouwvalligheid gesloopt.
Vestingwandelingen
Benaming

Vermelding

  • 1399. Pinappels poerte. Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 (1866) 4
  • 1601. Pynappelsche poort. Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 (1866) 1136
  • 1629. Pyn-appels Poort. Kaart beleg 's-Hertogenbosch 1629
Mosmans

Pijnappelpoort

82
Oude Namen van Huizen en Straten te 's-Hertogenbosch (1907) 82
Roelands

Hinthamereinde

58
Straat in Straat uit (1984) 58
Artikelen
1995

N.N.

Archeologisch onderzoek leidt tot belangwekkende vondst. Oude Bossche stadspoort onder Hinthamereinde
Brabants Dagblad, woensdag 11 oktober 1995
 
1996

Ronald van Genabeek, Eddie Nijhof

Stadspoorten Hinthamereinde
's-Hertogenbosch 1 (1996) 24-26
1996

Jo Hendriks

Archeologisch onderzoek naar de stadsmuur uit de 14e eeuw
KringNieuws 6 (1996) 17-18
 
Geschiedenis
1723 De Pijnappelpoort, uit de staduitleg van 1318, staande midden op het Hinthamereinde, wordt wegens bouwvalligheid gesloopt.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Stadsrekeningen
1601 Kapittel 13.
De Pijnappelsche poort geruimd.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1136  
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 38, 41, 43, 49, 51, 91, 209

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 173

n: vermelding in een voetnoot