Ortensche poort (begin 17e eeuw - ca 1890)

locatie: Citadellaan

Tussen Sint Janspoort en Orthenpoort
Benaming

Vermelding

  • 1643. Orten Poort. Kaart 's Hertogenbos (ca 1634) Uit: Guicciardini, Belgicae, 1635
  • 1650. Orten Poort. Kaart 's-Hertogenbosch (ca 1650) Guicciardini, Belgicae, 1660
  • 1740. Orther Poort. Kaart Grondtekening der Stad 's-Hertogenbosch (ca 1740)
  • 1795. Orten Poort. Kaart Plan der Stad Forten en Situatie van 's-Hertogenbosch 1795
  • 1866. Ortensche Poort. Kaart Gemeente 's-Hertogenbosch (No. 2 Stad) Provincie Noord Brabant (ca 1866)
Vestingwandelingen
Vestingwandelingen
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

De Orthenpoort
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1 (1910) 33
 
Zuijlen (2)
1641 Kapittel 27.
Afdammen en uitgraven van het buitenste hoofd aan de nieuwe Orthenpoort.
Opmaken van den weg en den dijk tusschen den bedekten nieuwen weg en de lange brug, buiten de Orthenpoort.
Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1866) 1424
 
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866)