Ortensche Poort (14e eeuw - ca 1800)

locatie: Citadel

Poort van de tweede ommuring. Oorspronkelijk stond de Orthenpoort op het terrein van de huidige Citadel. Toen dit fort gebouwd werd, werd de Orthenpoort verplaatst naar het begin van de Citadellaan, vlak bij de stadsmuren. In tegenstelling tot de Vughterpoort was deze Orthenpoort van een zeer eenvoudige uitvoering. De Poort is afgebroken rond 1890.
Tussen Sint Janspoort en Orthenpoort
Benaming

Vermelding

  • 1399. Die Ortepoerte. Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 (1866) 4
  • 1511. Orthenporte. Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 (1866) 249
Sasse van Ysselt

De Orthenpoort

33
Noten
1.R.A. van Zuylen. De Stadsrekeningen I blz. 573, 575 en 584. Cuperinus t.a.p. blz. 117.
2.Van Oudenhoven t.a.p. blz. 29/26.
3.Van Heurn Historie II blz. 497.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 33
Vestingwandelingen
Vestingwandelingen
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

De Orthenpoort
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 33
 
1999

G. van Tussenbroek

Een Italiaan in 's-Hertogenbosch: Alessandro Pasqualini en het bolwerk voor de Orthenpoort (1542)
Bossche Bladen 3 (1999) 83-88
Zuijlen (1)
1539 Kapittel 26.
Dagwakers aan de poorten der stad 's Hertogenbosch om toe te zien op de inkomende vreemdelingen.
Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch (1863) 565
 
1553 Kapittel 5.
Opgraving der vestinggrachten aan de Orthen- en St. Janspoorten, de uitgegraven aarden op de dijken en wallen gebracht.
Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch (1863) 684
 
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1863)   
Zuijlen (2)
1577 Kapittel 20.
De weg buiten de Ortherpoort, voor de passage der ruiterij in orde gemaakt.
Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch (1866) 961
 
1580 Kappittel 19.
De Orthen en St. Janspoorten, worden in den nacht met aarden toegemaakt.
Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch (1866) 1014
 
1581 Kapittel 19.
Door het toemaken der Orthenpoort en het afbreken der lange brug te Orthen, wordt de gemeenschap tussen 's Hertogenbosch en Orthen, voor karren en vee, langs den Koedijk onderhouden.
Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch (1866) 1015
 
1584 Kapittel 13.
De Orthenpoort met aarde toegebolwerkt..
Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch (1866) 1049
 
1586 Kapittel 16.
Casemat in de hoven bij de Orthenpoort, om daarin geschut te stellen.
De huislieden, binnen de Stad gevlugt, opgeroepen, om buiten de Orthenpoort te pionneren.
Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch (1866) 1067
 
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866)   
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 43-44

n: vermelding in een voetnoot