Molensteegpoort

Sasse van Ysselt

Molensteegpoort of Molenpoort

29
Noten
1.Men zie hierover nog R.A. van Zuylen de Stadsrekeningen I blz. 583.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 29
Artikelen
1910

A.F.O. van Sasse van Ysselt

De Molensteegpoort of Molenpoort
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch 1 (1910) 29
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 55-56, 57

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 173

n: vermelding in een voetnoot