Minderbroederspoort

Benaming

Vermelding

  • 1399. Minderbroederspoort. Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 (1866) 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 256

n: vermelding in een voetnoot