Capucijnenpoort

locatie: Postelstraat

Open plaats in de Postelstraat tusschen perceelen 525 en 526.
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 78
Artikelen
1997

H. Blankert

Bossche Poorten : Straatje tussen de Uilenburg en de Postelstraat.
KringNieuws 1 (1997) 10