De Borcht

Voormalige stadspoort, die uitgang gaf naar Den Dungen. Ook de omgeving dezer poort, die stond ongeveer op de plaats, waar thans de Z.-W.-Vaart de stad verlaat. Borcht wil zeggen versterkt gebouw.
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 78