Boertsche Poort

Stadsrekeningen
1501 Kapittel 17.
Het schijnt alzoo, dat in dien tijd bij den Boertsche molen, ter plaatse waar thans die fabrieken staan, het Adam van Mierdens-Gasthuis stond en neven dien molen naar de zijde der Weversplaats, de Boertsche Poort, die volgens overlevering gemeenschap naar buiten had in de rigting naar St. Michiels-Gestel.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 60
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 56, 57

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 173

n: vermelding in een voetnoot