Watermolen bij de Orthenpoort

Stadsrekeningen
1498 Kapittel 9.
Item van meester Henric die Bye van dat hy bedingt heeft gehadt van wegen deser stadt op die bourgen ende weduwen wylen Jans van Auwen, als pechter van den watermoelen by de Ortenpoerte staende.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 41