Molen nabij de Toren voor de Judasbrug

Volgens Bossche Bladen is er rond 1649 sprake van een molen nabij de Toren van de Judasbrug. Dat is de brug die zich ter hoogte van het Nachtegaalslaantje bevindt. Ene eindje verder, richting Bastion Baselaar en in het verlengde van de BethaniŽstraat, stond de korenmolen van het Convent van Baseldonk. Deze korenmolen die de kloosterlingen er in 1575 hadden laten bouwen werd in 1629 geconfisqueerd en in 1641 verkocht aan Frans Blom. Na 1659 wordt niets meer van deze molen vernomen.
Op een kaart van 1846 en later getekend door P.J. Sluiter (1855) staat een achtkantige houten molen. De molen komt nog eenmaal voor in de gemeenteatlas van J. Kuiper op de Bossche plattegrond (1866).
Bastion Oranje
Jurgens

Molenwandeling over de stadswal (2)

142
's-Hertogenbosch 4 (1997) 142
Artikelen
1997

Nico Jurgens

Molenwandeling over de stadswal (2)
's-Hertogenbosch 4 (1997) 142
 
Vermelding
1645

s.n.

Sylva Ducis Gallis vulgo Bois le Duc Vernacule 'sHertogen Bossche (ca 1645)
Toonneel der steden, uitgegeven door Johannes Blaeu