Boertsche molen

locatie: Bastion Oranje

Stadsrekeningen
1501 Kapittel 17.
De Oudehulst, is thans het einde van de St. Jorisstraat ter hoogte van de Koninklijke school voor Nuttige en Beeldende Kunsten, de Boertsche molen nu de nieuwe steenen molen staande in het Oranje-Bolwerk op stads veste, achter de Fabrieken van de Heeren Lutkie en Cranenburg.
Het schijnt alzoo, dat in dien tijd bij den Boertsche molen, ter plaatse waar thans die fabrieken staan, het Adam van Mierdens-Gasthuis stond en neven dien molen naar de zijde der Weversplaats, de Boertsche Poort, die volgens overlevering gemeenschap naar buiten had in de rigting naar St. Michiels-Gestel.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 60
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 56

n: vermelding in een voetnoot