afb. D.M.C. Hattinga, 1739

Schans te Engelen

Engelen

De Polder van Empel met de dorpen Engelen, Empel en Meerwijk, Orten alsmede Fort Crevecoeur en de Engelse Schans.
Stadsarchief (0054597)
Artikelen
2015

Nik de Vries

Rapport Engelense Schans
Bossche Kringen 3 (2015) 47-48
 
Stadsrekeningen
1580 Kapittel 5.
Waarschuwing aan de bezetting der schans te Engelen, dat Haultepenne naar Eindhoven was vertrokken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1006
 
1580 Kapittel 19.
Daar de vijand zeer naderde, voorziet de Stad de Schansen van Engelen, Vlijmen en Empel alsook Megen van buskruid.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1014
 
1582 Kapittel 4.
De Bevelhebber van de Schans te Engelen gesneuveld, zorgt de Regering van 's Hertogenbosch voor de overlevering dier schans aan den nieuwen bevelhebber.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1026
 
1583 Kapittel 16.
De Kanselier van Brabant en de Gedeputeerden in de Schans te Engelen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1043
 
1587 Kapittel 16.
Soldaten uitgezonden om de Schans van Engelen te ontzetten.
Het leger van den Heer van Haultepenne komt te Bokhoven en Engelen, om de Schans te Engelen te ontzetten.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1069
 
1587 Kapittel 8.
De Commissarissen tot het uitreiken van brood, bevolen, om uit het fonds voor het brood, tot ontzet der Schans te Engelen 40 gul. te betalen.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1070
 
1588 Kapittel 16.
Twee regimenten Spanjaards, drie regimenten Duitschers en ander krijgsvolk, trekken van Rosmalen langs de Stad naar de Schans te Engelen..
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1079
 
1637 Kapittel 21.
Verdieping van het Katijfrek in de Dieze bij de Engelsche schans.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1410
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 80, 81, 84, 85, 99-101, 130-131, 135, 145, 146, 148-149, 150, 152, 155, 157, 170-172, 180

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 87

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 43, 44

n: vermelding in een voetnoot