afb.

Fort Crèvecoeur

Empel

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch

Fort Crèvecoer

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Bosch allerlei

Fort Crèvecoeur: een verwaarloosde vesting

door Ed Hupkens

8
Bronnen
H. Bruggeman, Rond Crèvecoeur, 's-Hertogenbosch, 1992
E. Nijhof & A. Steketee, Sluis op het fort Crèvecoeur, 's-Hertogenbosch 3 (1996), pag. 99-101
KringNieuws 4 (2012) 8-9
Dossier

Fort Crèvecoer

Stadsarchief 's-Hertogenbosch (dossier 6321)
Naamsverklaring

Crèvecoeur

43
Met vergetelheid beloond ('s-Hertogenbosch 2003)
Rijksmonument

Fort Crèvecoer

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Vermelding

Resoluties van de Raad van State

449v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
?

B. Heinen, H. Janssens, A. de Vries-Beniers, J. Wijnhoven

Fort Crèvecoeur. De verwaarloosde vesting
Stadsgidsenwerk - Tevens werkstuk in het kader van de cursus Boschlogie III, module Vestingwerken z.j.
 
1982

J. Belonje

Het fort Crèvecoeur
Tussen de Voorn en Loevestein 18 (1982) 25-42
 
1987

J.F. Meesters

Fort Crèvecoeur
Met Gansen Trouw 37 (1987) 114-128
 
1989

A.H. van Drunen, A. Steketee

Oude Uitwateringssluis bij fort Crèvevoeur
Bulletin Stichting tot behoud van monumenten van bedrijf en technieken het zuiden van Nederland 12 (1989) 659-690
 
1991

F.K.M. Mars

Crèvecoeur
Brabants Heem 43 (1991) 78
1992

H. Bruggeman

Rond Crèvecoeur. De geschiedenis van een vergeten fort
's-Hertogenbosch 1992
1995

Cor Gillhaus

Crèvecoeur
Kwartaalbericht stichting Menno van Coehoorn 2 (1995) 14-15
 
1996

D. Hoogma en A. Steketee

Fort Crèvecoeur
's-Hertogenbosch Waterstad (1996) 126-129
 
1996

E. Nijhof, A. Steketee

Sluis op het fort Crèvecoeur
's-Hertogenbosch 3 (1996) 99-101
 
1997

Redactie

Fort Crèvecoeur. Van een vergeten fort en een oude sluis
Kwartaalbericht 2 (1997) 18-25
 
1998

Anton van der Lee

Financiële gevolgen van het rampjaar 1672 voor Vlijmen
Met gansen trou 10 (1998) 153-156
 
2001

Bob Heinen, Henk Janssens, Antoinette de Vries-Berniers, Jan Wijnhoven

Fort Crèvecoeur. Molensteen (om de hals) of werkelijke bijdrage in de verdediging van 's-Hertogenbosch? Historische gegevens van een verwaarloosde vesting
s.n. ('s-Hertogenbosch 2001)
 
2006

Harry Coppens

Fort Crèvecoeur
Rosmalla 1 (2006) 12-21
 
2012

Domien van der Meijden

Brandbrief meldt verval van Fort Crèvecoeur
Brabants Dagblad woensdag 25 april 2012 | 30
 
2012

Verval van fort nader bekeken

• Afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten mag van Defensie Fort Crèvecoeur nader onderzoeken.
• Den Bosch presenteert cultuurhistorische visie 2012-2029.
• Kruithuis wordt niet verkocht.
Domien van der Meijden | Brabants Dagblad vrijdag 21 september 2012 | 25
 
2020

Hans Willems, Bram Steketee († 2015)

Van aanbesteding tot onderhoud : Een historische wandeling door Fort Crèvecoeur
Silva 3 (2020) 31-46
2021

Vervallen Fort Crèvecoeur voorgedragen voor lijst meest bedreigde erfgoedlocaties in Europa

Fort Crèvecoeur ten noorden van Den Bosch staat op instorten. Al jaren wordt gestreden voor behoud, maar tot op heden is er niks gebeurd. Het fort is nu door Erfgoedvereniging Heemschut voorgedragen voor de lijst van zeven meest bedreigde erfgoedlocaties in Europa.
Omroep Brabant dinsdag 12 oktober 2021
 
2021

Erfgoed 's-Hertogenbosch

Fort Crèvecoeur geplaatst op shortlist meest bedreigde erfgoedlocaties Europa
De Erfgoedstem, 15 december 2021
2022

Kees van den Oord

Fort Crèvecoeur militair verboden gebied
Bossche Kringen 3 (2022) 33-35
 
2023

Kees vn den Oord

Over het Kasteel van Hedel en het nieuwe Fort Crèvecoeur
Bossche Kringen 3 (2023) 28-32
 
Stadsrekeningen
1592 Kapittel 4.
Brieven aan de dorpen in het lwartier van Oisterwijk, om rijshorden en andere amunitie voor het fort Crèvecoeur.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1592-1593. Deel 2, blz 1093
 
1598 Kapittel 16.
Geschut naar de Schans te Crèvecoeur gezonden.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1598-1599. Deel 2, blz 1122
 
1599 Kapittel 16.
• De soldaten der bezetting van Crèvecoeur moeten voor zonsopgang naar de Schans terug keeren, niemand mag hen herbergen.
• Nader bevel aan de soldaten der bezetting van Crèvecoeur, om naar die Schans terug te keeren.
• Aan den Electo en zijnen Raad in het fort Crèvecoeur wijn gezonden toen zij muitende waren, ten einde beschadiging der meierij en van de Stad te ontgaan.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1599-1600. Deel 2, blz 1126..1127
 
1608 Kapittel 18.
De Prins van Oranje in eene schuit met laken bekleed naar het fort Crevecoeur overgebragt.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1608-1609. Deel 2, blz 1183
 
1609 Kapittel 6.
• Jan Roelofs van Diepenbeek brengt het fort Crevecoeur en de omliggende plaatsen in teekening en in platte grond.
• De Gouverneur en eene commissie uit de Regering hebben eene zamenkomst te Crevecoeur met de Gedeputeerde der Staten van de Vereenigde Nederlanden, aangaande het opruimen van den Dam in de Dieze bij dat fort.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1609-1610. Deel 2, blz 1192
 
1609 Kapittel 19.
• Opmeting van den Dam in de Dieze bij Crevecoeur.
• Commissie uit Stads regering over den Dam in de Dieze bij Crevecoeur en opmeting van Empel doot twee Mathematiciens.
• Toelaag aan mr. Jan van Wege, voor gemaakte tekeningen van de Stad, der rivier boven en onder het fort Crevecoeur, enz.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1609-1610. Deel 2, blz 1194
 
1612 Kapittel 17.
Plan en teekening van de nieuwe vaart te Crevecour gemaakt door Jan Roelofs van Diepenbeek.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1612-1613. Deel 2, blz 1210
 
1613 Kapittel 16.
Opneming van erven bij het fort Crèvecoeur.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1613-1614. Deel 2, blz 1215
 
1636 Kapittel 36.
Toelaag voor het opmaken der kerk in het fort Crevecoeur en het schilderen van een glas met Stads wapen voor die kerk.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1636-1637. Deel 2, blz 1405
 
Afbeeldingen
  • 1673
  • 1735
  • 1740
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 104

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 30, 44, 80, 81, 84, 85, 86, 94, 97, 100, 101-102, 103, 106, 108, 126, 130-131, 132, 134, 135, 137, 138, 140, 145, 146, 147, 148, 149-155, 157, 163, 164, 165-167, 168, 169, 171, 172, 176, 178, 179, 193, 194, 197, 199, 201, 202, 211, 212, 214, 217, 219, 222-223, 224, 227

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 176, 177, 179, 187

A.C.M. Kappelhof, De belastingheffing in de Meierij van Den Bosch gedurende de Generaliteitsperiode (1648-1730) LXIX (1986) 312, 313

A. van Sasse van Ysselt, 'Het fort Crèvecoeur' in: Taxandria (1936) 106-109

G.M. van der Velden, De kosterij van Bokhoven 1369-1969 XXXVI (1976) 38

G.M. van der Velden, Het patronaatsrecht over Bokhoven XLIII (1978) 5

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 11, 23, 43, 44, 164, 165, 168, 177, 178

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 80

n: vermelding in een voetnoot