afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 1 juli 1952

Zusters van de Choorstraat

locatie: Choorstraat

De orde Omnibus Charitas, populair genaamd "de Zusters aan de Choorstraat" met de officiële naam "Dochters van Maria en Joseph" vestigde zich rond 1840 in 's-Hertogenbosch. Uit die tijd, respectievelijk 1842-1843 en 1855, dateert een deel van het pand Choorstraat 7.
Het is in een sobere neo-classicistische stijl gebouwd. Het klooster, de kapel en de schoolgebouwen (op de hoek met de Papenhulst) zijn van recenter datum. De in 1910-1911 gebouwde kweekschool Concordia en de Mulo-school H. Hart zijn ontworpen door architect W. Th. van Aalst.
's-Hertogenbosch binnen de Veste
Achter de voorgevel

Heilig Kaatje

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 13 april 1995
Encyclopedie van Noord-Brabant

Liefde, Zusters van

bron: dr. H. van Velthoven, Brabant een gewest in opkomst

400
Encyclopedie van Noord-Brabant (1985) 400
Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde in ´s-Hertogenbosch

´Dochters van Maria en Joseph´
´Zusters van de Choorstraat´


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bronnen
José Eijt: ´Religieuze vrouwen: bruid, moeder, zuster Geschiedenis van twee Nederlandse zustercongregaties, 1820-1940´, Nijmegen 1995
Zr. Alphonse van den Eerenbeemt, vijf artikelen: ´Uit de geschiedenis van de Congregatie ´Dochters van Maria en Jozef´ in ts. ´Kringnieuws´, ´s-Hertogenbosch juli 1992 t/m maart 1993
Jan Smits: ´Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant´, uitgeverij Veerhuis 2010
Andries Molengraaf: ´Geroepen en toegewijd, 190 jaar liefdewerk door de Congregatie Dochters van Maria en Joseph´, z.p. 2010
Collecties en naslagwerken: Zusters van de Choorstraat. Zie: www.erfgoedkloosterleven.nl
A. van Brandenburg: ´De ´school´ van de Choorstraat´, doctoraalscriptie Nijmegen 1989
Zr. Louise van Rooijen: ´Geschiedenis van de Congregatie der Zusters van de Choorstraat´, z.p. 1954
Ton Vogel: ´Schuilkerken en hun bedienaren in ´s-Hertogenbosch 1629-1811´, ´s-Hertogenbosch 2010 uitgave Kring Vrienden van ´s-Hertogenbosch
Ton Vogel: ´Ouderen- en armenzorg van de Godshuizen na 1811´. Zie: www.bossche-encyclopedie.nl
Dank aan Nico Koppers voor de kadastrale gegevens die hij spontaan leverde.
A. van Griensven: ´Orthenstraat 1-5´ uitgave F. van Lanschot Bankiers, ´s-Hertogenbosch 2001
Ton Vogel, juni 2015
Artikelen
1920

N.N.

1820 - 7 juli - 1920. De Congregatie der "Dochters van Maria en Jozef" Choorstraat, 's-Hertogenbosch. Cantates & Liederen
s.n. ('s-Hertogenbosch 1920)
 
1920

N.N.

Geschiedenis van de Congregatie der zusters van liefde "Dochters van Maria en Jozef". Choorstraat 's-Hertogenbosch 1820. 7 juli 1920
s.n. (s.l. 1920)
 
1932

W. Nolet

De Congregatie der Dochters van Maria en Jozef te 's-Hertogenbosch (Choorstraat)
Katholiek Nederland II ('s-Gravenhage 1932) 240-248
 
1970

Jac.J. Luyckx

Anderhalve eeuw zorg voor armen en gebrekkigen. 'Zusters van de Choorstraat' 150 jaar
Brabants Dagblad vrijdag 3 juli 1970
 
1985

Redactie

Liefde, zusters van
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 400
 
1988

José Eijt

Religieuze roeping en maatschappelijk dienstbetoon. Spiritualiteit en werkzaamheid van de zusters van de Choorstraat, 1820-1875
s.n. (Arnhem 1988)
 
1989

José Eijt

Bruiden van Christus, moeders en armen. Geloofsleven en werkzaamheden van de zusters van de Choorstraat, 1820-1875
Bij ons moeder en ons Jet ('s-Hertogenbosch 1989) 78-99
 
1989

Redactie

De missie van de Zusters van de Choorstraat in Mongolië
De gewonde kerk van China. Week voor de Nederlandse missionaris (Oegstgeest 1989) 145-147
 
1989

Annemieke van Brandenburg

De "school" van de Choorstraat. Zusters-onderwijzeressen/leraressen van de congregatie "Dochters van Maria en Jozef" 's-Hertogenbosch
Doctoraalscriptie Economische en Sociale Geschiedenis Katholieke Universiteit Nijmegen (1989)
 
1992

Alphonse van den Eerenbeemt

Uit de geschiedenis van de congregatie. "Dochters van Maria en Jozef". Beter bekend "Zusters van de Choorstraat"
KringNieuws 4 (1992) 6; 5 (1992) 9-10; 6 (1992) 12-13
 
1993

Alphonse van den Eerenbeemt

Uit de geschiedenis van de congregatie. "Dochters van Maria en Jozef". Beter bekend "Zusters van de Choorstraat"
KringNieuws 1 (1993) 7-8; 2 (1993) 12-13
 
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Heilig Kaatje
Brabants Dagblad donderdag 13 april 1995 (foto)
 
1995

Redactie

Zusters van de Choorstraat 175 jaar in Den Bosch
Brabants Dagblad vrijdag 18 augustus 1995
 
1996

Wim Hagemans

Rol religieuzen Choorstraat in speciaal onderwijs zwaar onderschat. 'Zusters geen slaafse hulptroepen van clerus'
Brabants Dagblad dinsdag 9 januari 1996 (foto)
 
1996

Th. Hoogbergen

De Bossche zusters van de Choorstraat : Verrassende visie op initiatief door vrouwen
Boschboom Bladeren 44 (1996) 33-37
 
1996

José Eijt

'Het is hard werken geweest, dag en nacht' : De Zusters van de Choorstraat en hun zorg voor zwakzinnige meisjes, 1924-1955
Brabants Heem 3 (1996) 103-111
1996

Redactie

"Je wilt je gewoon dienstbaar blijven maken". De actieve 'zusters van de Choorstraat' wonen in Zuid
Zuider info 4 (1996) 5
 
2010

Wim Hagemans

Huis voor Spiritualiteit bij zusters Choorstraat
Brabants Dagblad woensdag 7 juli 2010
 
2010

Het kloosterleven gaat door in modern jasje

De Zusters van de Choorstraat rekenen op nieuwe aanwas voor hun Huis voor Spiritualiteit; een voortzetting van de kloostergemeenschap in een modern jasje.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad dinsdag 13 juli 2010
 
2010

Jan Smits

Choorstraat 7 en Papenhulst 5
in: Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant (2010) 486-487
 
2018

Ton Vogel

Congregatie van de Zusters van Liefde (1)
Bossche Kringen 5 (2018) 40-43
 
2018

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (2)
Bossche Kringen 6 (2018) 33-35
 
2019

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (3)
Bossche Kringen 2 (2019) 29-32
 
2019

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (4)
Bossche Kringen 3 (2019) 58-61
 
2019

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (5)
Bossche Kringen 4 (2019) 54-57
 
2019

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (6)
Bossche Kringen 5 (2019) 58-62
 
2019

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (7)
Bossche Kringen 6 (2019) 38-41
 
2020

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (8)
Bossche Kringen 1 (2020) 51-54
 
2020

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (9)
Bossche Kringen 2 (2020) 27-30
 
2020

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (10)
Bossche Kringen 3 (2020) 46-49
 
2020

Ton Vogel

Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde (10)
Bossche Kringen 3 (2020) 46-49
 
2020

Rond de Choorstraat wonen al 200 jaar zusters: ‘Onze toekomst ligt hier niet’

De viering van het tweehonderdjarig bestaan van de Zusters van de Choorstraat was bescheiden. Al is het de eerste en enige congregatie die in Den Bosch is gesticht en er nog haar moederhuis heeft.
Paul Roovers | Brabants Dagblad vrijdag 14 augustus 2020 | Regio 4
 
2021

Charles Caspers

In alles de Liefde : Twee eeuwen Zusters van de Choorstraat (1820-2020)
Noordbrabants Historisch Jaarboek 38 (2021) 37-55
 
Boeken
1966

A.J.M. Alkemade

Vrouwen XIX. Geschiedenis van negentien religieuze congregaties 1800-1850
Malmberg | 's-Hertogenbosch 1966
 
2010

Andries Molengraaf

'Geroepen en toegewijd, 190 jaar liefdewerk door de zusters van de Congregatie Dochters van Maria en Joseph'
Uitgeverij Berne | 2010 | ISBN 978 90 8156 481 6
 
2015

Charles Caspers

Zacht, doch Krachtdadig : Anna Catharina van Hees en de oorsprong van de Congregatie Dochters van Maria en Jozef
Adveniat | Baarn 2015 | ISBN 94-9209-311-0
 
Geschiedenis
1820 J.A. Heeren, kapelaan bij de parochie St. Jacob, richt op 7 juli 1820 de congregatie 'Dochters van Maria en Joseph' op, beter bekend als 'de zusters van de Choorstraat'.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 359

Brian Heffernan, Ongeschoeide karmelitessen in de Nederlandse katholieke kerk, 1872-2020 | Radicaal kloosterleven (2021) 287, 487

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 540-543

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 246, 248, 249, 258, 390

n: vermelding in een voetnoot