afb. 1949

Sint Antoniuskerk

architect: Wolter te Riele
locatie: Kapelaan Koopmansplein 1

De parochie is op 27 maart 1922 opgericht en de kerk is op 11 april 1924 geconsacreerd.
Gids voor Katholiek 's-Hertogenbosch 1936
Artikelen
2008

Toine Janssen

Centrum van geloofsleven op de Muntel 1 : Ten heil en zegen van zijn vele gelovigen
KringNieuws 2 (2008) 18-21
 
2008

Toine Janssen

Centrum van geloofsleven op de Muntel 2 : De Antoniuskerk
KringNieuws 3 (2008) 20-22
 
Boeken
2009

Toine Janssen

Antoniuskerk 's-Hertogenbosch
Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch 2009
Raadsbesluiten
2010

Subsidie glas-in-loodramen

Het college besluit subsidie te verstrekken aan het Koning Willem I College voor de herplaatsing van glas-in-lood ramen uit de voormalige Sint-Antoniuskerk in het schoolgebouw.
B&W besluitenlijst 9 maart 2010
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.H.E.M. Jansen, A.J.C van Leeuwen en G.P.P. Vrins, 'Arbeyd sere voert tot eere' LXXX (1989) 49

n: vermelding in een voetnoot