afb. J.A.M. Roelands, ca 1970

Grafzerk Barbara Disquis

datering: 1568
locatie: Achter de Tolbrug 30

Grafzerk in het afgesloten steegje naast huisnummer 30. De zerk is mogelijk van Barbara Disquis, bastaarddochter van keizer Maximiliaan I van Oostenrijk. Leesbaar is nog 'Hier leijt begr.' en 'Jouffrau'. Volgens Schutjes zou de graftekst luiden: 'Hier leyt begraven Jouffrauw Barbara van Oostenrijck. profesyde nonne, Dochter des overwinste keyser van Roomen Maximiliaan den eerste, sterft den 22 September 1568'.
Stadsarchief (0037364)
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 219, 220

A.M. Koldeweij, In Buscoducis Bijdragen (1990) 184, 186, 188, 220; Bijdragen: 365, 370, 373

n: vermelding in een voetnoot