A
Antonius ontvangt het Christuskind van Maria : Sint Janskerk
Antonius, Jacobus en Aldegonda : Sint Janskerk
B
Barbara en een engel : Sint Janskerk
Biecht, Carolus Borromeus, Anna en Maria : Sint Janskerk
C
Catharina : Sint Janskerk
Christus aan het kruis : Sint Janskerk
Christus lerarend in de tempel, Jozef en Catharina : Sint Janskerk
D
David : Sint-Pieter
De bekoring van Antonius : Sint Janskerk
De Bruiloft te Cana, het offer van Abraham en Melchisedech, Christus spreekt tot de apostelen, Henricus en Paulina : Sint Janskerk
De doop in de Jordaan : Sint Janskerk
De Goede Herder : Sint Janskerk
De Heilige Drievuldigheid, Anna en Joachim : Sint Janskerk
De Heilige Drievuldigheid, Maria, Adam en Eva : Sint Janskerk
De Levensboom : Peperstraat 22
De Vrouw en de Draak : Sint Janskerk
De Wonderbare Broodvermenigvuldiging, de Mannaregen, Godfried van Kappenberg, Dorothea : Sint Janskerk
Den Gecroonden Boschboom : Oude Dieze 8
Doopsel, Eduardus, Rosa van Lima : Sint Janskerk
E
Elisabeth en Zacharias : Sint Janskerk
Elisabeth van Thüringen : Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Emmausgangers : Sint-Pieter
Eucharistie, Petrus, Cornelia : Sint Janskerk
F
Franciscus, Theresa van Avila : Sint Janskerk
G
Geabstraheerde bloem : Sint Janskerk
Geloofsverkondiging : Sint-Jacobskerk
Gij die mij ruimte geeft : Sint Janskerk
H
H. Cecilia : Sint-Pieter
H. Theresia : Sint-Pieter
Heilig Oliesel, Jozef en Maria : Sint Janskerk
Heilig Sacrament, Franciscus en Catharina : Sint Janskerk
Het Bossche mirakelbeeld : Sint Janskerk
Het Laatste Avondmaal, Pascha, maaltijd te Emmaus, Johannes en Anna : Sint Janskerk
Het Laatste Oordeel : Sint Janskerk
Het Oude en Nieuwe Jeruzalem : Henri Dunantstraat 1
Het visioen van Margaretha Maria Alacoque : Sint Janskerk
Hubertus : Sint Janskerk
Huwelijk, Johannes, Sophia : Sint Janskerk
J
Johannes de Evangelist : Sint-Pieter
Johannes de Evangelist en zeven profeten : Sint Janskerk
Johannes de Evangelist en zeven profeten : Sint Janskerk
Johannes de Evangelist, Maria : Sint Janskerk
K
Kroning van Maria : Sint Janskerk
Kruisiging, Verrijzenis, twaalf apostelen : Sint Janskerk
L
Lambertus (?), een paus : Sint Janskerk
Lodewijk ontvangt de doornenkroon van Christus : Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
M
Maria met Kind en de Heilige Jozef : Sint Janskerk
MichaŽl : Sint Janskerk
Molen : Luijbenstraat 25
O
Onderdrukking, verzet en bevrijding : Vlijmenseweg 2
Opdracht in de tempel, Augustinus en Helena : Sint Janskerk
Ora et Labora : Sint Janssingel 92
P
Paus Pius IX en Sint Jozef : Sint Janskerk
Philomena en engel : Sint Janskerk
PiŽta, Johannes, Johanna van Chantal : Sint Janskerk
Priesterwijding, Petrus, Dymphna : Sint Janskerk
R
Relaties: groen, rood, blauw en wit : Sint Janskerk
S
S. Andreas en S. Jacobus Maj. : Sint Jozefkerk
S. Petrus en S. Paulus : Sint Jozefkerk
S. Simon en S. J. Thaddeus : Sint Jozefkerk
Schepping der Aarde : Henri Dunantstraat 1
Stichting van de Abdij van Berne : Sint-Jacobskerk
T
Tobias en Rafael, Rachel, Jacob, Mattheus en Lucas : Sint Janskerk
Twee kerkleraren : Sint Janskerk
Twee kerkleraren : Sint Janskerk
Twee westerse kerkvaders (35) : Sint Janskerk
Twee westerse kerkvaders (37) : Sint Janskerk
V
Verering H. Hart van Jezus : Sint-Jacobskerk
Verering Zoete Moeder : Sint-Jacobskerk
Vier oosterse kerkleraren : Sint Janskerk
Vier oosterse kerkvaders : Sint Janskerk
Vormsel, Antonius van Padua, Joanna van Chantal : Sint Janskerk
W
Wijding H. Augustinus : Sint-Pieter
Z
Zending apostelen door Christus : Sint-Pieter
Zonder titel:
Bokhoven, Gravin Helenastraat 1
Emmaplein 25 : Sint Leonarduskerk
Hinthamerstraat:
Hinthamerstraat 29
Hinthamerstraat 94
Hinthamerstraat 215 : Hoekpand
Hinthamerstraat 217 : Sint Antoniuskapel
Hooge Steenweg 15 : Luxor
Julianaplein 10 : Villa Zandstaete
Kapelaan Koopmansplein 113
Kerkstraat:
Kerkstraat 7-9
Kerkstraat 45
Lange Putstraat 7-7a
Markt:
Markt 67
Markt 95
Onderwijsboulevard 215:
Kunst Techniek en Ambacht
Ramen V&D
Oranje Nassaulaan:
Oranje Nassaulaan 27
Oranje Nassaulaan 28-28a
Oude Dieze 9 : Herenhuis
Oude Engelenseweg 1
Parallelweg 25-27
Peperstraat:
Peperstraat 17
Postelstraat:
Postelstraat 4
Postelstraat 34
Postelstraat 64
Prins Bernhardstraat 12
Rosmalen:
Berlicumseweg 8
Graafsebaan 103
Hintham 16
Torenstraat 1
Rubensstraat 62-80 : H. Hartenkerk
Sint Janskerk
Sint Janssingel:
Sint Janssingel 90
Sint Janssingel 92:
Entree
Hal
Kapel
Trappenhuis
Sint Janssingel 94-96
Sint Janssingel 102
Sint Jorisstraat 32
Sint Jozefkerk
Sint-Jacobskerk:
Hoogkoor links
Hoogkoor rechts
Noordoostzijde
Sacramentskapel
Sint-Pieter (1)
Sint-Pieter (2)
Spinhuiswal 2 : Paleis van Justitie:
Veritas / Justitia / Misericordia
Wapen 's-Hertogenbosch
Stationsplein 2
Verwersstraat:
Verwersstraat 20
Verwersstraat 30
Verwersstraat 41
Verwersstraat 57-55
Verwersstraat 102
Verwersstraat 116
Vlijmenseweg 2
Vughterstraat:
Vughterstraat 219
Vughterstraat 289