afb. Harrie Verschuren, Onbekend

Zonder titel

kunstenaar: Frans van der Burgt
datering: 1949
locatie: Zusters van Orthenpoort

Beeldhouwkunst

131. Drie gevelstenen

53
Noten
83.P.J. van der Heijden, H. Molhuysen, "Kroniek van 's-Hertogenbosch. Acht eeuwen stadsgeschiedenis" ('s-Hertogenbosch 1981) 27
84.Zie noot 83
85.Mondelinge informatie van het Gemeentelijk Woningbedrijf. Mondelinge informatie van mevr. Van der Burgt, Rosmalen.
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 53
Afbeeldingen

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend

Onbekend