afb.

Monument voor P.L. Kerssens

Wilhelminabrug, noordoost hoek

Het monument voor P.L. Kerssens in 's-Hertogenbosch is een gevelsteen van natuursteen. De gevelsteen is 25 centimeter bij 45 centimeter groot.
De tekst op de gevelsteen luidt:
HIER SNEUVELDE
BIJ DE BEVRIJDING VAN ONZE STAD
OP 27 OCTOBER 1944
P.L. KERSSENS

www.oorlogsmonumenten.nl
Dorenbosch en Roelands
91
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 3 (1979) 91
Free

Piet Kerssens

23
Coen Free, Luister naar de tranen : 's-Hertogenboek 11 (1995) 23
Artikelen
1989

Luc van Gent

October 1944 Den Bosch Bevochten en bevrijd ('s-Hertogenbosch 1989) 122
 
1999

Luc van Gent

Ooggetuigen in het licht van 2000 ('s-Hertogenbosch 1999)
 
2001

Luc van Gent

October 1944 Den Bosch West bevochten maar later bevrijd ('s-Hertogenbosch 2001)
 
Geschiedenis
1944 Het monument voor P.L. Kerssens in 's-Hertogenbosch is opgericht ter nagedachtenis aan de heer Kerssens die op 27 oktober 1944 is omgekomen bij de bevrijding van de stad.
Op 16 oktober 1944 gaf generaal Montgomery bevel de haven naar Antwerpen bereikbaar te maken door Zuid -Nederland te bevrijden. Tijdens deze operatie was 's-Hertogenbosch een scharnierstelling. De 53ste Welsh Divisie kreeg de taak om de stad in twee dagen te veroveren om daarna naar het westen door te stoten. Op die manier kon het Duitse 15de Leger worden verhinderd om over de Maas naar het Noorden te ontsnappen.
De Slag om 's-Hertogenbosch nam meer dan twee dagen in beslag en duurde van 22 tot en met 28 oktober 1944. Meer dan 100.000 granaten werden op de stad afgevuurd door de Royal Artillery. In de middag van 24 October 1944 vond bij sluis 0 een actie plaats die tactisch gezien een groot succes bleek te zijn om de binnenstad te bevrijden. Na een actie van vlammenwerpende tanks kon de A compagnie van het 7de bataljon Royal Welch Fuseliers beschermd door een groot rookgordijn over het smalle voetpad van de sluisdeur stormen. Aan de overzijde werd een bruggenhoofd bezet. In de avond en nacht kon de 155e Fieldcompany van de Royal Engineers een sterke Baileybrug naast de sluisdeur bouwen die de volgende morgen gebruikt werd door drie bataljons van de 158ste Infantry Brigade die in één dag het stadscentrum konden bevrijden.
oorlogsmonumenten.nl
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Coen Free, Luister naar de tranen : 's-Hertogenboek 11 (1995) 23

Frans van Gaal, Een monumentaal oorlogsverhaal (2003) 141

Luc van Gent, October 1944 : Den Bosch Bevochten en bevrijd (1989)

n: vermelding in een voetnoot