afb. A.F.A.M. Wetzer, 8 oktober 2006

De Twee Gapers

Vughterstraat 179

Beeldhouwkunst

22. Gevelsteen De twee gapers

11
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 11-12
Artikelen
1974

Harry van den Besselaar

Bossche gevelstenen III
Boschboom Bladeren 16 (1974) 50-51