afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 16 juli 1935

Gedenksteen Anton DerKinderen

Vughterstraat 116

Plaatsing van een gedenksteen in het geboortehuis van Antoon DerKinderen door burgemeester van Lanschot in het kader van de feestelijkheden rond het 750 jarig bestaan van de stad.
Graniet.
ANTOON DER KINDEREN
WERD 20 DECEMBER 1859
HIER GEBOREN

Stadsarchief (0025083)
Dossier
Geen eigendom van de gemeente.
Stadsarchief (dossier BOS 6321)
Notulen gemeenteraad
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Oe gotte kk daor

Schilder Antoon Derkinderen

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 20 december 1984
Artikelen
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kk daor : Schilder Antoon Derkinderen
Brabants Dagblad donderdag 20 december 1984 (foto)