afb.

Molenbrug

Vughterstraat 103

Beeldhouwkunst

115. Gevelsteen Molenbrug

47
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 47