afb. Gerard Monté, 14 september 2002

Kasteel Helmont

datering: 1625
locatie: Hinthamerstraat 224

Dit Is In Kasteel Van Helmont 1625

Beeldhouwkunst

7. Gevelsteen Dit is in kassteel Van Helmont

7
M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in 's-Hertogenbosch (1988) 7
Artikelen
1984

Henny Molhuysen

Oe gotte kčk daor. Kasteel
Brabants Dagblad donderdag 17 mei 1984 (foto)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 201

n: vermelding in een voetnoot