afb. Harrie Verschuren, 21 april 2010

Wapen van Nederland

Rijks HBS, Hekellaan 4

Literatuur en bronnenpublicaties

R.J.P.M. (René) Vroomen Wapens in 's-Hertogenbosch, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch (2021) 36

n: vermelding in een voetnoot