afb. Farla & Van Mackelenbergh, 11 maart 1988

F. van Lanschot Bankiers

architect: H.W. Valk ('s-Hertogenbosch)
bouwjaar: 15e eeuwse kernen, gevels 1729, 1922 en ca 1945, achterbouw 1983
locatie: Hooge Steenweg

Straatbeeld vanuit de Orthenstraat met links de Ruische Poort en de voorgevels Van Lanschot Bankiers. Vervolgens fa. Zeeman, textielhandel en Duthler mode in de voormalige Luxor Bioscoop. In het verlengde panden van de Pensmarkt.
Bron: Stadsarchief (0062987)
~~~
Het boek van de F.van Lanschot Bankiers (juli 2002) beschrijft de panden Hooge Steenweg 27, 29 en 31, achtereenvolgens De Zijde Spek, de Roos en de Pijnappel (v/h de Zon).
Inpandig in De Zijde Spek loopt een steegje (gangje) dat midden 19e eeuw door de bewoner postmeester Cremers bij het voorhuis is getrokken. Dat steegje liep oorspronkelijk naar Achter de Tolburg en werd Kerkstraatje genoemd, mogelijk afgeleid uit de tijd van de schuilkerken. Tot 1773 was het o.a. katholieken nog verboden hun godsdienst uit te oefenen.
Bron: Nieuwsbrief Bastion Oranje, 5 september 2001
Architectuur
Architectuurgids 's-Hertogenbosch (23)
Verhalen en legenden

Modern monument

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 25 juli 1991
Artikelen
?

Redactie

De Gulden Hopsack
Rosbeek (Nuth z.j.)
 
1942

H.P.W. van Ravestijn, Jo Spier

De firma F. van Lanschot sinds 1737. Hoe twee eeuwen geschiedenis van de stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar lotgevallen
Firma F. van Lanschot ('s-Hertogenbosch 1942)
 
1943

F. de Josselin de Jong

Genealogie Van Lanschot
Stichting Nederland's patriciaat ('s-Gravenhage 1943)
 
1954

Redactie

Het bankiershuis Firma F. van Lanschot. Anno 1737. 's Hertogenbosch - Eindhoven
s.n. (s.l. 1954)
 
1956

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

F. van Lanschot als intermťdiaire tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de nijverheid in Noord-Brabant (1825-1846)
Bijdragen tot de sociale en economische geschiedenis van het zuiden van Nederland 1.
Centrale drukkerij (Nijmegen 1956)
 
1962

Redactie

De balans van 225 jaar. Een korte schets van de geschiedenis van ons Huis, de ontwikkeling van het bedrijf in de laatste jaren, de balans per 31 maart 1962
F. van Lanschot Bankiers (s.l. 1962)
 
1972

F.G.G. Govers

Het geslacht en de firma F. van Lanschot, 1737-1901
Stichting zuidelijk historisch contact (Tilburg 1972)
 
1975

Redactie

De Gulden Hopsack
Meijer Pers bv. (Amsterdam 1975)
 
1984

Afdeling publiciteit

Wegwijs bij Van Lanschot. Hoofdkantoor 's-Hertogenbosch
F. van Lanschot Bankiers ('s-Hertogenbosch 1984)
 
1987

Ch.H.A. Kuijpers

Van Firma F. van Lanschot tot F. van Lanschot Bankiers N.V.. De gang van zaken vanaf 1945 tot heden
Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen.
Stichting zuidelijk historisch contact (Tilburg 1987) 287-296
 
1987

J.J.M. Schipper

In gesprek met de heer J.C. van Lanschot
Bank- en effectenbedrijf 1/2 (1987) 7-10
 
1987

Dr. Frans Govers

Het Gewoel der Affaires
s.n. ('s-Hertogenbosch 1987)
 
1988

G.R.M. Mustert

De Bank Van Lanschot, 250 jaar jong
Noord-Brabant 1 (1988) 35-36
 
1991

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Modern monument
Brabants Dagblad donderdag 25 juli 1991 (foto)
 
1993

Charles Jeurgens

Van Lanschot, Brabanders in goede en slechte tijden. Familie-archief van Van Lanschot
Noordbrabants Historisch Nieuwsblad 6 (1993) 11-13
 
1994

Ch. Jeurgens, H. Meulenaars

Inventaris van het archief van de familie Van Lanschot, 1294-1900 (1982)
Rijksarchief in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1994)
 
1995

G.J. van Gurp

Koopman seer vermaart. Godefridus en Franciscus van Lanschot 1767-1851. Het dagelijks leven van kooplieden en ondernemers in Nederland
s.n. (s.l. 1995)
 
1997

Astrid van Eerd, Lidewij de Koekkoek

Schatkist van een bankier. Kunst en architectuur bij Van Lanschot
F. van Lanschot Bankiers N.V. ('s-Hertogenbosch 1997)
 
1997

Frans Govers

1737-1997. De polsslag van de tijd. Uitdaging en antwoord in 260 jaar F. van Lanschot Bankiers nv
F. van Lanschot Bankiers ('s-Hertogenbosch 1997)
 
1997

Redactie

Van Lanschot
Nederland's patriciaat 80 (1997) 182-227
 
2007

Redactie

Nieuw hart Van Lanschot
Brabants Dagblad vrijdag 6 juli 2007
 
Geschiedenis
1737 In dit jaar vestigt Cornelis van Lanschot zich in 's-Hertogenbosch waar hij zich eerst bezig zal houden met de handel van koloniale waren; later wordt hij bankier.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Verbouwingen
1939 Verbouwing. Architect H.W. Valk, 1939-1943.
Bron: Hendrik Willem Valk 1886-1973, blz 203
 
1945 Verbouwing voorgevel. Architect H.W. Valk, 1945-1963.
Bron: Hendrik Willem Valk 1886-1973, blz 203