afb. Studio Schuurmans Elshout, 2000

Carolushof

architect: Architectenbureau Wijnen en Senders ('s-Hertogenbosch)
bouwjaar: 1983-1985
locatie: Pastoor de Kroonstraat / Jan Heinsstraat / Zuid Willemsvaart

Architectuur

Carolushof

architect: Architectenbureau Wijnen en Senders ('s-Hertogenbosch)
bouwjaar: 1983-1985

Het Carolushof is een project van 254 woningen op het terrein van het voormalige Carolus ziekenhuis. Er is sprake van gestapelde bouw in een gesloten bouwblok in de architectuur van de Bossche School. Het complex is opgedeeld in een aantal bouwblokken die door middel van trappenhuizen aan elkaar gekoppeld zijn. Aan de straatwand is sprake van een verticale geleding. De geleding van het gevelvlak is horizontaal.
Architectuurgids 's-Hertogenbosch (7)
Architectuurprijs

Carolushof

architect: G. Wijnen c.s.
bouwjaar: 1983-1985

De opdracht was om op de plaats van het oude Carolusziekenhuis woningen te bouwen. De gemeente stelde als voorwaarde dat alle woningen zowel aan de straat als aan een binnenhof kwamen te liggen, met de mogelijkheid van een terras aa de bezonde hofzijde.
Het complex bestaat uit drie grote blokken, die opgedeeld zijn in kleinere eenheden. De architect koos voor een stramien van 5.4 meter. Alle afzonderlijke blokken zijn aan elkaar gekoppeld met trappenhuizen. Deze springen iets terug ten opzichte van de gevelwand en zijn uitgevoerd in donkere transparante puien. De gietbouwconstructie is bekleed met bakstenen gevels, waarin horizontale geprefabriceerde betonbanden zijn opgenomen. Hierdoor ontstaat een spel van horizontale elementen met de verticale geleding van de gevel. Twee grote blokken bestaan uit videwoningen: de woonruimte is er twee verdiepingen hoog. Deze woningen hebben de breedte van het stramien en hebben wisselend de ingang op de entresol en gelijkvloers aan de woonkamers. Door deze afwisseling is het mogelijk per drie bouwlagen te volstaan met één binnengang. Aan de Jan Heinsstraat liggen aan de binnengang alleen etagewoningen.
Architectuurprijs 's-Hertogenbosch 2000
Artikelen
2000

Redactie

Architectuurprijs Stad 's-Hertogenbosch
s.n. (s.l. 2000)