afb. Felix Janssens, 22 december 1984

Brusselse Poort : Smalle Haven / Orthenstraat

architect: Architectenbureau Ruys en Bolder (Breda), Architectenbureau Wijnen en Senders ('s-Hertogenbosch)
bouwjaar: 1983-1985

Architectuur

Brusselse Poort

architect: Architectenbureau Ruys en Bolder (Breda), Architectenbureau Wijnen en Senders ('s-Hertogenbosch)
bouwjaar: 1983-1985

De hoofdopzet van dit herstructureringsproject op het voormalige De Gruyter fabrieksterrein bestaat uit drie gedeelten. Het eerste, het meest zuidelijk gelegen bouwblok rond de daar aanwezige bebouwing af. Het grote bouwblok in het midden herbergt de Gruyterpassage. Het derde bouwblok (ten Noorden van het Bokhovenstraatje) vult de historische bebouwing aan met portiekwoningen. De vormgeving van het totaal is een intermediair tussen nieuwbouw en historische omgeving. In het straatbeeld markeert de bebouwing met een stedebouwkundig accent de aanwezigheid van een van de oude stadspoorten.
Architectuurgids 's-Hertogenbosch (6)
Afbeeldingen

11 juli 1985