Pest

Stadsrekeningen
1515 Kapittel 21.
De pest te 's Hertogenbosch. De pestmeester, afzonderlijk in een vestingtoren gehuisvest.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 311
 
1570 Kapittel 12.
Begin der pestziekte te 's Hertogenbosch.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 847
 
1598 Kapittel 16.
Bevel dat uit de huizen waarin pestzieken zijn, een stroowis moet worden gestoken.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1121
 
1606 Kapittel 18.
Geen personen, komende uit plaatsen door de pest besmet, te huisvesten, nog fruit uit die plaatsen in de stad te brengen.
Ordonnantie tegen de pest afgekondigd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1174
 
1623 Kapittel 23.
Middelen tegen de pest door den apotheker Jan van Wamel geleverd.
Middelen tegen de pest.
De pestmeester aan de pest overleden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1315-1316
 
1624 Kapittel 23.
Instructie voor de pestmeester en benoeming van eenen anderen in plaats van den overledene.
Onderzoek bij de zusters en lieden met de haastige ziekte of de pest, besmet.
Het huis waarin de pestmeester overleden was, met wierook en geneverbessen gezuiverd.
Verzorging van arme lieden met de pest besmet en van arme kinderen uit huizen met pest besmet, gekomen, doch niet aan die ziekte lijdende, waarom zij niet in het gasthuis konden worden opgenomen en dus rond zwierven.
Toelage aan den pestmeester voor verleende goede diensten.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1320-1321, 1323
 
1625 Kapittel 23.
Geneesmiddelen voor arme pestzieken door de Stad betaald.
Pektonnen tot wering der pest gebrand.
Publicatie aangaande de pest.
Het huisje waar de pestmeester in gestorven was, gezuiverd.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1326-1327, 1329
 
1631 Kapittel 6.
Jaarwedden van den pestmeester en de vroedvrouw, voor zwangere vrouwen met de pest besmet.
De pest heerschte dit jaar 44 weken te 's-Hertogenbosch.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1371
 
1632 Kapittel 6.
Jaarwedde van den Pestmeester en de Pestvroedvrouw.
De pest heerschte dit dienstjaar veertien dagen.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1378
 
1633 Kapittel 6.
De pest heerschte nagenoeg het geheel jaar.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1385
 
1634 Kapittel 6.
De pest heerschte gedurende het geheele jaar te 's-Hertogenbosch.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1634-1635. Deel 2, blz 1392
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1392
 
1634 Kapittel 36.
Doctor van Dame komt uit Utrecht om te 's-Hertogenbosch geneeskundige middelen tegen de pest of haastige ziekte te beramen.
Toelaag aan den ziekentrooster voor het bezoeken van zieken met de pest besmet.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1395
 
1635 Kapittel 6.
De pest heerschte gedurende het geheele jaar.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1397
 
1635 Kapittel 21.
Arme personen uit de met de pest besmette huizen gekomen worden in de barakken bij den bakkerstooren, gehuisvest.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1398
 
1635 Kapittel 36.
Toelaag aan den ziekentrooster voor het bezoeke van pestlijders.
Middelen tegen de pestziekte, ten behoeve van de schepenen, geleverd.
Toelaag aan den Pestmeester.
Betaling aan Dr. Peter van Dam, Med. Docter te Utrecht, voor zijn hulp en geleverde medicamenten in de pestziekte.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1398-1399
 
1636 Kapittel 6.
De pest heerscht in de Stad gedurende het geheele jaar.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1401
 
1636 Kapittel 36.
Bij de maaltijd in het afgaan en aankomen van nieuwe schepenen wordt de dienstmeid van den stadhuisbewaarder door de pest aangetast.
Voor het zuiveren van het Stadhuis wordt 50 gul. betaald.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1403-1404
 
1637 Kapittel 6.
De pest heerscht gedurende het geheel jaar.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1409
 
1638 Kapittel 6.
De pest houd op te heerschen met het einde van September 1638.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1414
 
1639 Kapittel 6.
In dit jaar heerschte binnen 's Hertogenbosch (God lof) geen pest..
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch II (1866) 1417