afb. Victor M. Lansink, 10 februari 2008

Venkantbrug

Vlijmen

Rijksmonument

Venkantbrug

Inleiding

Circa 33 meter lange spoorbrug over de Bossche Sloot, voor zover gelegen op het grondgebied van de gemeente 's-Hertogenbosch, in 1886 gebouwd als onderdeel van de Langstraatspoorweg.

Omschrijving

De geklonken, ijzeren vakwerk-spoorbrug bestaat uit twee identieke secties met een lengte van 16.20 meter, rust in het midden op een massief gemetselde bakstenen pijler waarop een dekplaat in gewapend beton en heeft twee gemetselde landhoofden in baksteen en natuursteen. Ofschoon de constructie vanouds de mogelijkheid voor dubbelspoor biedt, werd slechts een spoor uitgevoerd.

Waardering

De spoorbrug heeft spoorweg- historische betekenis en bezit bouwhistorische en industrieel- archeologische waarden als vitaal onderdeel van de voormalige Langstraatspoorweg die, aangelegd in de periode 1875-1890, in 1972 buiten bedrijf is gesteld.

Historisch-geografische betekenis alsmede belevings- en herinneringswaarden liggen besloten in het landschappelijk duidelijk herkenbare, want verhoogd gelegen beloop van de oude spoorbaan waarin als relict van een verdwenen vitale oost- westverbinding met sociale, infrastructurele en industriele implicaties de brug een zeldzame uitdrukking vormt van een belangwekkende periode uit de geschiedenis.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2008

Frans van Halder

Venkantbrug wordt pas in 2010 opgeknapt
Brabants Dagblad vrijdag 31 oktober 2008 (foto)
 
2008

Frans van Halder

Venkantbrug in 2010 opgeknapt
Brabants Dagblad vrijdag 7 november 2008 (foto)
 
2010

Venkantbrug op weg naar Uitwellingerga

De Venkantbrug is gisteren op transport gegaan. In de werkplaats van de firma Hooghiemstra in het Friese Uitwellingerga krijgt de brug gedurende een half jaar een opknapbeurt. De welijzeren handgeklonken spoorbrug in natuurgebied De Moerputten tussen Vlijmen en Den Bosch, was vroeger onderdeel van de spoorverbinding Den Bosch-Lage Zwaluwe. Staatsbosbeheer wil de brug in de oude staat herstellen. Rails en bielzen komen terug, evenals de oorspronkelijke kleur: okergeel.
Brabants Dagblad donderdag 20 mei 2010
 
2011

Redactie

Langstraatspoorlijn bijna klaar
Brabants Dagblad vrijdag 28 januari 2011
 
2011

Redactie

Van Vollenhoven naar Moerputtenbrug
Brabants Dagblad zaterdag 7 mei 2011
 
2011

Fraai wandelpad op oude spoorwegtracé

Na de restauratie van Moerputten- en Venkantbrug in de voormalige Langstraatspoorlijn is een drie kilometer lang gevarieerd wandelpad ontstaan.
Frans van Halder | Brabants Dagblad dinsdag 17 mei 2011
 
2011

Lof voor 'redders' van spoorbruggen

• Prof. Pieter van Vollenhoven 'opent' gerestaureerde Moerputtenbrug en Venkantbrug.
• Initiatiefnemers voor behoud bruggen in 1987 krijgen veel lof toegezwaaid.
• Presentatie nieuw boek over geschiedenis Halvezolenlijntje.
Wim Hagemans | Brabants Dagblad donderdag 19 mei 2011