afb. Tony Zeeuwe, 2004

Vughterstroom

Zicht op brug Uilenburgstraatje.
Bosch allerlei

Pannen in de Binnendieze

door Ed Hupkens

Logboek. Brabants Dagblad donderdag 24 november 2005
Artikelen
1976

Redactie

Informatiebrochure Grontmij en gemeente. Restauratie van Binnendieze rondom de Vughterstroom
Brabants Dagblad donderdag 9 december 1976 (tekening)
 
Stadsrekeningen
1633 Kapittel 28.
Een nieuwe kade daargesteld van de visch tot aan de korenbrug, om daar de vischmarkt te maken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1387
 
1634 Kapittel 27.
Betaling van den laatsten termijn voor de nieuwe kade van de Visch- tot aan de korenbrug.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1393
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 285

n: vermelding in een voetnoot