Dode Stroom

Een gedeelte van de Vughterstroom

Gemeente 's-Hertogenbosch

Tak Doode Stroom wordt zichtbaar en beleefbaar

Gemeente 's-Hertogenbosch 8 maart 2018
Artikelen
2018

Deel Dieze-tak wordt zichtbaar

Kademuren van de Dieze en een bruggetje bij de Zuid-Willemsvaart. Er was tientallen jaren niets van te zien.
Marc Brink | Brabants Dagblad dinsdag 13 maart 2018 | Regio 4
 
2018

Eddie Nijhof

De Doode Stroom wordt weer beleefbaar!
Bossche Kringen 4 (2018) 29-32
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 309, 312

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 285

n: vermelding in een voetnoot