afb. 30 mei 1877

Johannes Martinus Sistermans

Hontenisse 2 juli 1836 - 's-Hertogenbosch 30 mei 1877 (40)