afb. 30 augustus 1840

Joannes Hoogaerts

Someren 17 november 1758 - 's-Hertogenbosch 30 augustus 1840 (81)

Opschrift
Bid vor de Ziel van Zaliger
den Zeer Eerwaardige Heer
JOANNES HOOGAERTS,
PLEBAAN EN DEKEN
te 's Hertogenbosch
en Provisor van het Seminarie,
overleden te 's BOSCH, den 30 Augustus 1840,
in den ouderdom van 81 jaren, 9 maan-
den en 22 dagen.
~~~