afb. 16 febrari 1909

Joannes Cornelius Antonius (Jan) Hezenmans

's-Hertogenbosch 23 april 1833 - 's-Hertogenbosch 16 febrari 1909 (75)