afb. 14 april 1900

Johannes Wilhelmus Rogier van Gulick

Linden 1 april 1838 - 's-Hertogenbosch 14 april 1900 (62)

Opschrift
BID VOR DE ZIEL VAN ZALIGER
den WelEdel geboren Heer

Johannes, Wilhelmus, Rogerius
VAN GULICK,

overleden te s'-Hertogenbosch, in den
ouderdom van 62 jaren.
Lid der Pov. Staten van Noord-Brabant, Wethouder
der gemeente 's-Hertogenbosch, enz.
President de Ver. v.d. H. Vincentius Paulo
Parochie St. Catharina, Lid van het College van
Regenten over de Godshuizen en den Algemeenen
Arme, enz.
Commandeur in de Orde v.d. H. Gregorius den Groote,
Officier in de Orde van de Eikenkroon.