afb. 4 januari 1829

Joannes van Cuijck

Oirschot 16 februari 1758 - 's-Hertogenbosch 4 januari 1829 (70)

Opschrift
Bid voor de Ziel van Zaliger
den Eerwaarden Heer
JOANNES van CUIJCK,
in leven Rector in St. Jans Kerk
te 's Bosch, en aldaar overleden den
4 Januarij 1829, in den ouder-
dom van 70 jaren, 10 maanden en 19 dagen.
~~~