Theodorus Coppens

24 juli 1790 - Orthen 7 augustus 1854

Literatuur en bronnenpublicaties

Roomsch-Katholijk jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden 1 (1935) 43

n: vermelding in een voetnoot