afb. 21 november 1880

Eduardus Arnoldus Petrus (Eduard) van den Bogaert

's-Hertogenbosch 25 mei 1829 - 's-Hertogenbosch 21 november 1880 (51)

Opschrift
Gedenk in uwe gebeden de Ziel van Zaliger,

DEN WELEDELEN ZEER GELEERDEN HEER

Eduardus Arnoldus Petrus
VAN DEN BOGAERT,

DIRECTEUR VAN HET GENEESKUNDIG GESTICHT VOOR KRANKZINNI-
GEN TE COUDEWATER, (ROSMALEN,)
RIDDER DER ORDE VAN DEN NEDERLANDSCHEN LEEUW

geboren te 's-Hertogenbosch den 24 Mei 1829 en
aldaar overleden den 21 November 1880.
~~~