afb. 1 maart 1866

Henricus Antonius Bijvoet

Geertruidenberg 1 november 1790 - 's-Hertogenbosch 1 maart 1866 (75)

Opschrift
GEDENK IN UWE GEBEDEN
de Ziel van Zaliger

DEN HEER

HENDRIK ANTONY BIJVOET,

Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw,
Lid der Provinciale Staten van Noordbrabant
en Notaris te 's Hertogenbosch, overleden te
's Hertogenbosch den 1 Maart 1866, in
den ouderdom van 75 jaren en 4 maanden.
~~~