afb. 26 januari 1864

Wilhelmina Josepha Bernard

Haarlem 24 september 1811 - 's-Hertogenbosch 26 januari 1864 (52)

Opschrift
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
Vrouwe

WILHELMINA JOSEPHA
VAN ZINNICQ BERGMANN,
geboren BERNARD;

overleden te 's-Hertogenbosch den 26
Januarij 1864, in den ouderdom
van ruim 52 jaren.
~~~