afb. 6 januari 1873

Dorothea Cornelia van den Bergh

Leiden 25 juli 1802 - 's-Hertogenbosch 6 januari 1873 (70)

Opschrift
gedenk in uwe gebeden
DE ZIEL VAN ZALIGER
MEVROUW
DOROTHEA CORNELIA VAN DEN BERGH,
geboren te Leiden, en overleden te 's Bosch,
6 Januarij 1873, in den ouderdom van ruim
70 jaren.
weduwe van wijlen den Heer
WALTHERUS JOHANNES HEEREN,
overleden te 's Bosch, den 6 Junij 1864.
~~~